Viktor Ynev 640

Уважаеми жители на община Кюстендил,

Уважаеми гости и приятели на града,

Честита Първа пролет и честит празник на всички кюстендилци! 
Нека на този слънчев ден си пожелаем да бъде празнично в сърцата ни и слънчево в душите ни. Да бъдем здрави и изпълнени с воля, за да реализираме най-съкровените си цели и мечти. 
Пожелавам Ви пролетно настроение и хубави емоции! 
Весел празник на всички!

ВИКТОР ЯНЕВ,
Областен управител на област Кюстендил

 

 

З Д Р А В Е Й Т Е!

Мисия на Областна администрация Кюстендил:
Да провежда националната политика на изпълнителната власт на териториално ниво при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на региона и икономическия му растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.

Визия на Областна администрация Кюстендил:
Утвърждаване на модернизирана и прозрачна администрация, ориентирана към резултати, насочена към честно и отговорно управление.

 

 

Анонимна анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна администрация Кюстендил:


rsz anonimna anketa logo

Благодарим Ви за отделеното време!

Вашето мнение е важно за нас!

Областна администрация Кюстендил

 

 

 

 

Печат